Wrażliwa i Silna. Program rozwijania odporności psychicznej

Wrażliwa i Silna

Czteromiesięczny, autorski program mentoringowo-coachingowy skierowany do kobiet.

Startujemy 4.05 br. Limit miejsc: 25 osób.

Czteromiesięczny, autorski program mentoringowo-coachingowy skierowany do kobiet. Startujemy 4.05 br. Limit miejsc: 25 osób.

Wrażliwa i Silna

• Wciąż masz wrażenie, że za mało wiesz, za mało umiesz, że jeszcze nie jesteś gotowa.

• Twoja wrażliwość sprawia, że intensywniej odbierasz to, co dzieje się wokół Ciebie i w Tobie.

• Perspektywa ewentualnej porażki sprawia, że trudno jest Ci przejść do działania.

Niepowodzenia odbierasz personalnie, jako informację o sobie jako o człowieku.

• Znasz pierdyliard technik planowania i zarządzania sobą w czasie, ale z jakiegoś względu Twoje cele pozostają niezrealizowane.

• Często funkcjonujesz w chaosie, w trybie wiecznej bieżączki, co obniża Twoją produktywność.

• Gdyby za prokrastynację przyznawano medale, byłabyś bardzo utytułowaną osobą.

• Jesteś mistrzynią w wynajdywaniu wymówek i usprawiedliwień.

• Odczuwasz nieustające napięcie, nawet przy stosunkowo niskim obciążeniu pracą i zadaniami.

• Kiedy wjeżdża zmienna życie i krzyżuje Twoje plany, wybija Cię to z rytmu i trudno Ci wrócić do równowagi.

• Nieustannie porównujesz się z innymi, co podkopuje Twoją samoocenę.

• Chętnie wspierasz innych, pomagasz im, ale Tobie samej proszenie o pomoc sprawia trudność.

• Nie przedstawiasz innym swoich racji i nie bronisz swoich granic, w obawie przed tym, co inni pomyślą.

Zniechęcasz się do dalszych działań, gdy nie widzisz zadowalających efektów lub gdy zadania, jakie masz wykonać, nużą Cię.

• Łatwo się rozpraszasz i porzucasz rozpoczęte zadania czy projekty.
• Miewasz wrażenie, że sprawy raczej Ci się przydarzają niż są efektem Twoich działań.

• Czujesz, że jesteś raczej przedmiotem zdarzeń aniżeli podmiotem i osobą decyzyjną w swoim życiu.

Im więcej zdań, przy których pokiwałaś głową, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoja odporność psychiczna wymaga wzmocnienia i rozwinięcia.

Wrażliwa i Silna

Odporność psychiczna jest obecnie uznawana za tzw. plastyczną cechę osobowości. Oznacza to, że można ją rozwijać i wzmacniać. W dużej mierze determinuje ona to, na ile efektywnie radzisz sobie ze zmianami, z wyzwaniami, stresorami, a także z działaniem pod presją – i to niezależnie od okoliczności.

Od poziomu odporności psychicznej zależy to, na ile chętnie i skutecznie:

• wyrabiasz nowe nawyki

• podejmujesz się wyzwań

• realizujesz zadania od początku do końca

• działasz pod presją czasu czy też innych ludzi

• dbasz o siebie i swój dobrostan

• rozpoznajesz i zarządzasz swoimi emocjami

• podnosisz się po niepowodzeniach i porażkach

• opiekujesz się sobą, będąc w kryzysie

Odporność psychiczna jest obecnie uznawana za tzw. plastyczną cechę osobowości. Oznacza to, że można ją rozwijać i wzmacniać. W dużej mierze determinuje ona to, na ile efektywnie radzisz sobie ze zmianami, z wyzwaniami, stresorami, a także z działaniem pod presją – i to niezależnie od okoliczności.

Od poziomu odporności psychicznej zależy to, na ile chętnie i skutecznie:

• wyrabiasz nowe nawyki

• podejmujesz się wyzwań

• realizujesz zadania od początku do końca

• działasz pod presją czasu czy też innych ludzi

• dbasz o siebie i swój dobrostan

• rozpoznajesz i zarządzasz swoimi emocjami

• podnosisz się po niepowodzeniach

• opiekujesz się sobą, będąc w kryzysie

Wrażliwa i Silna

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nasze plany i marzenia często napotykają na coś, co nazywam zmienną życie. To nieprzewidziane, często losowe okoliczności, na które niejednokrotnie mamy znikomy wpływ. Jak bardzo zmienna życie może wpłynąć na nasze działania, dobitnie pokazała nam pandemia. Szczególnie teraz potrzebujemy nauczyć się reagować adekwatnie do sytuacji, działać z zachowaniem elastyczności myślenia, przy jednoczesnej dbałości o swój dobrostan.

Rozwijanie odporności psychicznej wpływa pozytywnie na:

• skłonność do podejmowania się nowych wyzwań, z wiarą w swoje kompetencje

• umiejętność wyznaczania celów w zgodzie ze sobą

• skuteczniejsze, kompleksowe planowanie działań

• utrzymanie optymalnego poziomu motywacji oraz energii do działania

• zdolność skupienia się na danym celu lub zadaniu, bez ulegania rozproszeniom

konsekwentne dążenie do realizacji swoich celów

• chęć szukania i generowania rozwiązań zamiast szukania dziury w całym

elastyczność myślenia także wtedy, gdy sprawy nie idą po naszej myśli

• umiejętność dbania o swój dobrostan, niezależnie od okoliczności zewnętrznych

• poziom świadomości swoich emocji i umiejętność zarządzania nimi

Wrażliwa i Silna

Osoby wrażliwe odbierają świat i rzeczywistość intensywniej niż inni. Często są dużo bardziej empatyczne wobec ludzi, co sprawia, że realnie współodczuwają to, co przydarza się innym.

To właśnie my czujemy niemal fizyczny ból i wzdrygamy się, widząc scenę w filmie, na której ktoś krwawi. To nas ściska za gardło i czujemy, że zawiązuje nam się supeł w brzuchu, gdy ktoś opowiada o krzywdzie, której doznał. To my przeżywamy wszystkie złe informacje, napływające do nas wartkim strumieniem z całego świata, tak jakby dotyczyły one bezpośrednio nas lub naszych bliskich.

I to właśnie my zapominamy o tym, że aby móc nieść pomoc innym, zadbać o kogokolwiek dookoła nas, najpierw potrzebujemy zadbać o siebie.

Program „Wrażliwa i Silna” został stworzony przez osobę wrażliwą i silną. Odporność psychiczna nie jest bowiem przeciwieństwem wrażliwości – jest tarczą, która pozwala ją ochronić. To właśnie my, wrażliwe, empatyczne babki, najmocniej potrzebujemy rozwijać odporność psychiczną. Odporność psychiczna nie pozbawia nas empatii – wyposaża nas za to w umiejętności, dzięki którym wrażliwość staje się naszą siłą.

Wrażliwa i Silna

Program „Wrażliwa i Silna” został zaprojektowany w taki sposób, aby wzmocnić Cię w każdym z czterech filarów odporności psychicznej według modelu 4C: Kontroli (Control), Zaangażowania (Commitment), Wyzwania (Chalenge) i Pewności siebie (Confidence). W każdym miesiącu weźmiemy na tapet tylko jeden z filarów, abyś mogła bez zadyszki rozwijać swoją odporność psychiczną.

Model 4C - Kontrola

Moduł 1. Maj. Kontrola: poczucie wpływu i zarządzanie emocjami
Przyjrzymy się Twoim przekonaniom odnośnie własnej sprawczości, a także językowi, którym opowiadasz sobie świat. Otrzymasz wskazówki dotyczące radzenia sobie ze stresem, z silnymi emocjami, a także ze stawianiem granic przed braniem na siebie cudzych emocji. Wzmocnisz poczucie sprawczości i nauczysz się słuchać tego, co chcą Ci powiedzieć Twoje własne emocje.

Model 4C - Zaangażowanie

Moduł 2. Czerwiec. Zaangażowanie: wyznaczanie celów i realizacja celów
Przyjrzymy się temu, co może Cię blokować przed podejmowaniem decyzji a także temu, jak możesz sobie ułatwić realizację celów. Otrzymasz wskazówki dotyczące radzenia sobie z oporem, strachem i lękiem przed podjęciem działania lub wizją porażki. Wzmocnisz się w wyznaczaniu i realizacji celów bez zadyszki, w zgodzie ze sobą.

Model 4C - Wyzwanie

Moduł 3. Lipiec. Wyzwanie: podejście do zmian i podejście do efektów działań
Przyjrzymy się Twojemu podejściu do zmian i nowości – zwłaszcza tych, które nie wynikają z Twoich decyzji. Rozwiniesz umiejętność radzenia sobie z kryzysami i porażkami, wzmocnisz elastyczność myślenia oraz autoempatię. Wzmocnisz się w zdrowym podejściu do zmian, a także w budującym podejściu do wyników swoich działań.

Model 4C - Pewność siebie

Moduł 4. Sierpień. Pewność siebie: wiara we własne możliwości i pewność siebie w relacjach z innymi
Przyjrzymy się Twoim przekonaniom na własny temat. Otrzymasz wskazówki dotyczące pracy z wewnętrznym krytykiem oraz z syndromem oszusta. Wzmocnisz się w obszarze asertywności, zdrowego brania odpowiedzialności oraz otwartej komunikacji.

Wrażliwa i Silna

Cześć!

Jadwiga Korzeniewska Laboratorium Zmieniacza

Nazywam się Jadwiga Korzeniewska. Jestem socjolożką, trenerką i coachką. To niezwykłe połączenie ekspertyz pozwala mi pracować zarówno mentoringowo, jak i coachingowo. Pomagam osiągać cele – tak zawodowe jak i prywatne – bez zadyszki, w zgodzie ze sobą. Wspieram w zmianie nawyków na dobre.

Od 2019 roku jestem certyfikowaną masterką kwestionariusza MTQ48, a od bieżącego roku także MTQ Plus, które badają odporność psychiczną.

Cześć!

Nazywam się Jadwiga Korzeniewska. Jestem socjolożką, trenerką i coachką. To niezwykłe połączenie ekspertyz pozwala mi pracować zarówno mentoringowo, jak i coachingowo. Pomagam osiągać cele – tak zawodowe jak i prywatne – bez zadyszki, w zgodzie ze sobą. Wspieram w zmianie nawyków na dobre.

Od 2019 roku jestem certyfikowaną masterką kwestionariusza MTQ48, a od bieżącego roku także MTQ Plus, które badają odporność psychiczną.

Jadwiga Korzeniewska Laboratorium Zmieniacza
Wrażliwa i Silna

Sprawdzenie poziomu odporności psychicznej oraz jej rozwijanie są szczególnie wskazane, jeśli:

• jesteś osobą wysoko wrażliwą i/lub wysoce empatyczną

• stoisz przed ważną decyzją, wyzwaniem lub zmianą (tak osobistą, jak i zawodową)

• masz poczucie, że pracujesz i żyjesz w trybie wiecznej bieżączki, która Cię spala

• chcesz kończyć zadania i projekty zamiast porzucać je w trakcie lub przed samym finiszem

• potrzebujesz skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, presją, stresem oraz emocjami, które im towarzyszą

• chcesz zadbać o swój dobrostan, by przez sytuacje kryzysowe przechodzić łagodniej

• potrzebujesz wzmocnić się w relacjach z innymi, a także w relacji ze sobą

Wrażliwa i Silna

W trakcie programu będziemy pracować z wykorzystaniem kwestionariusza MTQ Plus, czyli Mental Toughness Questionnaire Plus. To psychometryczne narzędzie, w postaci testu on-line.

Kwestionariusz MTQ Plus pozwala rzetelnie sprawdzić aktualny poziom odporności psychicznej – ogólnej oraz w podziale na osiem podskal. Dzięki takiej prezentacji wyniku zyskujesz pełną jasność co do obecnego poziomu odporności psychicznej w każdym z badanych obszarów.

Każda uczestniczka programu zbada swój poziom odporności psychicznej na starcie programu i otrzyma swój indywidualny raport rozwojowy, dzięki któremu będzie wiedziała, co już jest OK, a co wymaga wzmocnienia.

Wrażliwa i Silna

W zależności od wybranego pakietu będziesz mogła także zbadać poziom swojej odporności psychicznej po zakończeniu programu (ta opcja będzie aktywna do końca 2021 roku w Pakietach Midi oraz Maxi), jak również umówić się ze mną na dwie indywidualne sesje informacji zwrotnej (on-line), podczas których szczegółowo omówimy Twoje raporty rozwojowe ze startu i po zakończeniu programu (ta opcja będzie aktywna do końca 2021 roku w Pakiecie Maxi).

Pakiet Mini

Badanie MTQ Plus na starcie programu
497za miesiąc
Chcę to!

• Limit 10 miejsc

• Płatny 497 zł za miesiąc, przez 4 msce

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ PLUS przy starcie programu

Indywidualny raport rozwojowy, zawierający wskazówki do rozwoju, po badaniu odporności psychicznej przy starcie programu

4 spotkania na żywo, dedykowane do każdego modułu

4 zeszyty ćwiczeń dedykowane do każdego modułu

• Dedykowana grupa na Fb, z moim wsparciem i mentoringiem

Roczny dostęp do platformy on-line, na którą będą trafiać wszystkie materiały merytoryczne (nagrania spotkań, zeszyty ćwiczeń)

10% zniżki przy płatności jednorazowej, za cztery miesiące z góry

Pakiet Midi

Badanie MTQ Plus na starcie + po zakończeniu programu
567za miesiąc
Chcę to!

• Limit 10 miejsc

• Płatny 567 zł za miesiąc, przez 4 msce

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ PLUS przy starcie programu

Indywidualny raport rozwojowy, zawierający wskazówki do rozwoju, po badaniu odporności psychicznej przy starcie programu

4 spotkania na żywo, dedykowane do każdego modułu

4 zeszyty ćwiczeń dedykowane do każdego modułu

• Dedykowana grupa na Fb, z moim wsparciem i mentoringiem

Roczny dostęp do platformy on-line, na którą będą trafiać wszystkie materiały merytoryczne (nagrania spotkań, zeszyty ćwiczeń)

10% zniżki przy płatności jednorazowej, za cztery miesiące z góry

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ PLUS po zakończeniu programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

Indywidualny raport rozwojowy, zawierający wskazówki do rozwoju, po badaniu odporności psychicznej po zakończeniu programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

Pakiet Maxi

Badanie MTQ Plus na starcie + po zakończeniu programu + dwie indywidualne sesje on-line
697za miesiąc
Chcę to!

• Limit 5 miejsc

• Płatny 697 zł za miesiąc, przez 4 msce

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ PLUS przy starcie programu

Indywidualny raport rozwojowy, zawierający wskazówki do rozwoju, po badaniu odporności psychicznej przy starcie programu

Indywidualna sesja informacji zwrotnej, podczas której szczegółowo omówimy Twój raport rozwojowy, po badaniu odporności psychicznej przy starcie programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

4 spotkania na żywo, dedykowane do każdego modułu

4 zeszyty ćwiczeń dedykowane do każdego modułu

• Dedykowana grupa na Fb, z moim wsparciem i mentoringiem

Roczny dostęp do platformy on-line, na którą będą trafiać wszystkie materiały merytoryczne (nagrania spotkań, zeszyty ćwiczeń)

10% zniżki przy płatności jednorazowej, za cztery miesiące z góry

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ PLUS po zakończeniu programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

Indywidualny raport rozwojowy, zawierający wskazówki do rozwoju, po badaniu odporności psychicznej po zakończeniu programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

Indywidualna sesja informacji zwrotnej, podczas której szczegółowo omówimy Twój raport rozwojowy, po badaniu odporności psychicznej po zakończeniu programu (do wykorzystania do końca 2021 r.)

Podane powyżej ceny są cenami brutto (zawierają 23% VAT). Dostaniesz ode mnie dokument sprzedaży (fakturę VAT). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz śmiało wrzucić tę usługę w koszty.

Wrażliwa i Silna

MTQ Plus to narzędzie psychometryczne

Pracujemy w oparciu o kwestionariusz badania odporności psychicznej MTQ Plus.
Nie wróżymy z fusów, nie czytamy z układu planet – rzetelność narzędzia jest potwierdzona naukowo. Na starcie programu otrzymujesz indywidualny raport rozwojowy, dzięki czemu wiesz dokładnie, gdzie już jest OK, a co wymaga wzmocnienia.

Przyjazna forma materiałów

Cztery razy spotkamy się na żywo, w godzinach popołudniowych. Nagrania wideo ze spotkań możesz obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie. Każde nagranie spotkania będzie dostępne także w wersji audio, do odsłuchania jako podcast. Zeszyty ćwiczeń to edytowalne PDF-y – możesz je wypełnić elektronicznie albo wydrukować i wypełnić ręcznie.

Specjalna platforma z materiałami

Wszystkie materiały merytoryczne (nagrania spotkań + ćwiczenia) znajdziesz w jednym miejscu, na specjalnej platformie on-line. Na swoim koncie będziesz mogła oznaczać, które materiały już przerobiłaś. To daje możliwość korzystania z programu także poza Fb (pytania możesz mi zadawać również bezpośrednio na platformie, w specjalnej dyskusji).

Moderowana grupa wsparcia na Fb

Dedykowana, moderowana grupa z moim wsparciem mentoringowym i coachingowym. To przestrzeń do zadawania pytań, dzielenia się refleksjami i swoimi postępami. Na grupie będą także publikowane dodatkowe zadania i wyzwania dla chętnych.

Długi dostęp do programu

Dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych, umieszczonych na platformie on-line, będziesz mieć aż przez rok od zakończenia programu, czyli do 3.09.2022 r. Po tym czasie będziesz mogła przedłużyć dostęp do programu ze zniżką aż 50%.

Maksymalnie 25 osób w edycji

Limit miejsc stanowi gwarancję, że każda uczestniczka programu będzie w centrum mojej uwagi. Uczestniczki NIE są dla mnie zbiorem awatarów – będę wiedziała z kim i nad czym pracuję. Jeśli będziesz potrzebowała zadać pytanie czy podzielić się swoimi refleksjami, zawsze będzie na to przestrzeń.

Wrażliwa i Silna
Kiedy startuje program?

Startujemy 4.05 a finiszujemy 3.09 br. Dostęp do całości materiałów merytorycznych, za pośrednictwem platformy on-line, będziesz mieć przez kolejny rok od zakończenia programu, a zatem do 3.09.2022 r.

Badałam już swoją odporność psychiczną kwestionariuszem, ale kwestionariuszem MTQ48. Czy mogę pracować na tym wyniku?

MTQ Plus to rozszerzona wersja kwestionariusza MTQ48 i nowość na polskim rynku. W kwestionariuszu MTQ48 podskale nie były wyróżniane dla obszarów Zaangażowania i Wyzwania. W kwestionariuszu MTQ Plus wszystkie cztery filary odporności psychicznej badane są z uwzględnieniem podskal, co oznacza, że wynik jest jeszcze bardziej precyzyjny. Pozwala to dobrać skuteczniejsze narzędzia do rozwijania odporności psychicznej. Udział w programie wymaga zatem ponownego zbadania odporności psychicznej, w oparciu o kwestionariusz MTQ Plus.

Czy możliwa jest płatność w ratach?

Udział w programie możliwy jest w ramach płatności jednorazowej (ze zniżką 10%) lub w modelu subskrypcyjnym. W ramach subskrypcji, wyrażasz zgodę na to, aby raz w miesiącu, przez cztery miesiące trwania programu, z Twojej karty pobierana była płatność za udział w programie. Możesz także wybrać płatność w ratach lub jednorazową, z odroczeniem płatności do 54 dni, w ramach płatności P24NOW, udostępnianej przez operatora płatności, z którego usług korzystam, czyli bramki Przelewy24.

Czy można zrezygnować z udziału w programie w trakcie jego trwania?

Przystępując do programu, akceptujesz zobowiązanie do płatności za całość – w ramach płatności jednorazowej, subskrypcyjnej lub ratalnej. Warunkiem przystąpienia do udziału w programie jest akceptacja takiego modelu rozliczeń.

Czy można wykupić dostęp tylko do części programu, np. jeden z modułów?

Program stanowi przemyślaną, spójną całość. Nie ma możliwości wykupienia udziału tylko w wybranej jego części.

Co jeśli okaże się, że moja odporność psychiczna w jakimś obszarze jest wysoka i nie wymaga rozwijania?

Wysoka odporność psychiczna także może nastręczać nam trudności w efektywnym działaniu. W programie uwzględnione będą ćwiczenia i materiały dopasowane zarówno do niskich, jak i wysokich wyników dla odporności psychicznej w poszczególnych obszarach.

Jakie są wymagania techniczne udziału w programie?

Aby korzystać z kursu, niezbędne są: dostęp do Internetu, możliwość pobierania i zapisywania na dysku plików, włączona obsługa JavaScript, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), możliwość odtwarzania plików audio, możliwość odtwarzania plików wideo, posiadanie aktywnego adresu e-mail, posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook (opcjonalnie – jeśli chcesz korzystać z zamkniętej grupy), posiadanie drukarki (opcjonalnie – jeśli zamiast wypełniać ćwiczenia on-line, wolisz je wydrukować i wypełnić ręcznie).

Czy dostanę fakturę za zakup programu?

Każda osoba, który kupi dostęp do programu, otrzyma na swój adres e-mail fakturę VAT (płatność jednorazowa lub ratalna w banku) lub faktury VAT (płatność subskrypcyjna). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz śmiało wrzucić udział w programie w koszty swojej firmy.

Mam inne pytanie...

Jeśli masz inne pytania, napisz do mnie maila na adres: jadwiga@laboratorium-zmieniacza.pl a ja chętnie na nie odpowiem :).