Czy jesteś ćpunem informacyjnym?

Czy jesteś ćpunem informacyjnym?

Kolekcjoner informacji, perfekcjonista-zbieracz, ćpun informacyjny. Osoba niemal uzależniona od dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji. „Co złego może być w takiej postawie?” – można by spytać. W zasadzie nic. O ile zbierane informacje wykorzystuje się w działaniu zamiast wklejać je do pamiętnika. Kim jest ćpun…

Skąd pochodzi perfekcjonista?

Skąd pochodzi perfekcjonista?

Twój raport jest rzetelnie opracowany i przedstawiony w interesującej formie graficznej. Wciąż jednak w nim „dłubiesz”, czytasz po raz enty i wprowadzasz poprawki do poprawek. Jednocześnie czujesz podenerwowanie, że nie zdołasz dopracować raportu tak, jak chcesz, przed deadlinem. Stres zalewa twoje ciało, jednak rzeźbisz kolejne…